500 zł od Beaty Szydło na każde/nie każde* dziecko (*niepotrzebne skreślić)
kadr z filmu

500 zł od Beaty Szydło na każde/nie każde* dziecko (*niepotrzebne skreślić)