Amantadyna – dr Pakulski wzywa do zbadania „cudownego" leku
szklanka pełna lekarstw
FOT. JACEK BABIEL / AGENCJA GAZETA

Amantadyna – skąd wiemy, że to nie „cudowny” lek na COVID-19, jeśli go nie badamy?