Ziobro odmawia dotacji Centrum Praw Kobiet. Bo „zawęża pomoc tylko do kobiet”.

Ministerstwo Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry kolejny raz nie przyznało środków Fundacji Centrum Praw Kobiet, która od 22 lat pomaga kobietom - ofiarom przemocy w rodzinie. Argumentacja resortu nosi znamiona dyskryminacji ogromnej grupy ofiar przemocy domowej