Rafał Bakalarczyk


Radziwiłł: oddziały geriatryczne dla seniorów 60+ niepotrzebne. Niech idą do lekarzy rodzinnych

Jedyny w Polsce specjalistyczny szpital geriatryczny w Katowicach ostatecznie znalazł się w sieci szpitali. Ale polityka ministra Radziwiłła jest taka, by leczenie starszych pacjentów "odbywało się w ambulatorium", a "geriatrzy byli konsultantami lekarzy opieki podstawowej". Funkcjonowanie oddziałów geriatrycznych jest zagrożone

Także PiS nie ma litości dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie nakazywał zmianę polityki wobec opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Za drugim razem (w 2014 r. na wniosek PiS), TK uznał, że różnicowanie dostępu do świadczeń związanych z opieką według wieku, w jakim powstała niepełnosprawność, jest niekonstytucyjne. Rząd PO-PSL wyroku nie wykonał. Rząd PiS też nie zamierza