Czerwona Kalina nie jest hymnem UPA

Prawda czy fałsz?

Piosenka „Czerwona Kalina” to hymn Ukraińskiej Powstańczej Armii, której członkowie i sympatycy odpowiadali za rzeź wołyńską, i jej wykonywanie to gloryfikacja banderyzmu.

Doniesienie do Prokuratury
zbity zegar. To nonsens. Pieśń powstała za czasów kozackich i była popularna wśród Strzelców Siczowych w I wojnie światowej