Czy I rozbiór był I

Prawda czy fałsz?

I rozbiór Polski został dokonany 250 lat temu przez Rosję, Prusy i Austrię. 18 września 1772 te trzy kraje notyfikowały Rzeczypospolitej fakt rozbioru.

Popularne podręczniki historii
Popularne podręczniki historii Źródło: Muzeum Historii Polski
raczej fałsz. Upowszechnienie nazwy „rozbiory” i ponumerowanie ich nastąpiło po upadku państwa, w czasach długoletniej niewoli. Tymczasem już wcześniej dochodziło do podobnych najazdów ze strony naszych sąsiadów i utraty sporych terytoriów