Granica 2 Migrantom na granicy nie dzieje się nic złego

Prawda czy fałsz?

Migrantom na granicy nie dzieje się nic złego

Narracja PiS
zbity zegar. Nie brakuje dowodów w postaci relacji i nagrań wideo, które wskazują jasno, że cudzoziemcy przekraczający granicę polsko-białoruską doświadczają przemocy. Są też ofiary śmiertelne głównie z wychłodzenia