Granica 4 Migranci to zagrożenie dla Polski

Prawda czy fałsz?

Migranci to zagrożenie dla Polski

Narracja PiS
fałsz. Przekraczanie granicy w celu ubiegania się o azyl nie niesie zagrożenia dla Polski, choć stwarza problem, który należy rozwiązać