Granica 6 To tylko imigranci zarobkowi

Prawda czy fałsz?

Na granicę docierają tylko imigranci zarobkowi, w dodatku wcale nie są biedni

Narracja PiS
raczej fałsz. Bez poznania motywacji danej osoby, nie jesteśmy w stanie ocenić, czy wyjechała z powodu zagrożenia czy w poszukiwaniu lepszego życia. To powinno zostać ocenione w uczciwej procedurze przyznawania (lub nie) odpowiedniej formy ochrony