Jugosławia i Ukraina

Prawda czy fałsz?

Naloty NATO na Jugosławię w 1999 roku i agresja Rosji na Ukrainę w 2022 roku to jedno i to samo

tak widzi to część opinii publicznej w Serbii czy w Rosji
tak widzi to część opinii publicznej w Serbii czy w Rosji il. Weronika Syrkowska
fałsz. Rosyjska agresja to okrutna wojna mająca na celu podporządkowanie sobie Ukrainy. NATO zapragnęło być „europejskim policjantem" i bronić praw człowieka bez zgody ONZ, ale nie miało zakusów terytorialnych. Nie atakowało też rozmyślnie celów cywilnych