Masowe protesty w Rosji

Prawda czy fałsz?

Będą masowe protesty w związku z trudnościami gospodarczymi i to może doprowadzić do zakończenia wojny i zmiany władzy

Opinie i nadzieje przeciwników wojny, w Rosji i za granicą
Opinie i nadzieje przeciwników wojny, w Rosji i za granicą
fałsz. Gudkow: W reżimie totalitarnym mówienie, że opinia publiczna, nawet w formie masowych protestów, może wpływać na władze, jest bzdurą.