Niepracujący zwolennicy PiS

Prawda czy fałsz?

PiS za pomocą socjalu stworzył całą wielką klasę swych niepracujących zwolenników.

Tweet Tomasza Lisa
fałsz. Nie ma na to żadnych dowodów, bezrobocie jest najniższe w III RP, aktywność zawodowa rośnie, a efekt dezaktywizacji kobiet po 500+ skończył się, gdy rozszerzono program na wszystkie dzieci.,