Orientacja seksualna nie jest z wyboru

Prawda czy fałsz?

Orientacja płciowa jest naszym wyborem i można ją "naprawiać".

Homofobiczne grupy społeczne i kościół
Homofobiczne grupy społeczne i kościół fot. Adam Stępień ?Agencja Gazeta
zbity zegar. Są podstawy genetyczne orientacji psychoseksualnej, aczkolwiek są też czynniki społeczne i biologiczne poza genetyczne, które na to wpływają