psy na smyczy

Prawda czy fałsz?

Nowe przepisy zakazują spuszczania psów ze smyczy we wszystkich miejscach publicznych.

Opinia powtarzana w wielu mediach
Opinia powtarzana w wielu mediach fot.: Michał Lepecki/Agencja Gazeta
fałsz. Nie zmieniły się zasady prawne dotyczące spuszczania psów ze smyczy. Wzrosły kary za puszczanie luzem psów, których zachowanie zagraża otoczeniu