samochody i smog 2

Prawda czy fałsz?

Pandemia nie oczyściła powietrza, a przecież transport podczas lockdownu stanął.

fałsz. Rzeczywiście, nie mogliśmy zauważyć istotnych zmian w stężeniach pyłów – których, jak już ustaliliśmy, najważniejszym źródłem są stare piece. Jednak stężenia tlenków azotu w wielu miejscach spadły bardzo wyraźnie.