Seksualność dzieci

Prawda czy fałsz?

Edukacja seksualna prowadzi do seksualizacji i demoralizacji dzieci i młodzieży

Kościół, PiS i Ordo Iuris
Kościół, PiS i Ordo Iuris Źródło: Flickr
fałsz. Ignorowanie seksualności najmłodszych nie sprawia, że przestaje ona istnieć, przeciwnie – prowadzi do tego, że może się rozwijać w sposób niepokierowany, osamotniony, potencjalnie zagrażający samemu dziecku