Wybory samorządowe to najbardziej skomplikowane ze wszystkich wyborów powszechnych. Otrzymujemy kilka kart do głosowania, wybieramy setki radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Publikujemy zwięzłą instrukcję: co zrobić, aby oddać ważny głos

Przypominamy: w niedzielę 21 października w wyborach samorządowych głosujemy na:

 • Kandydatów do rad gmin;
 • Kandydatów do rad powiatu;
 • Kandydatów do sejmików wojewódzkich;
 • na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.
 • Kandydatów do rad dzielnic (jedynie w Warszawie).

Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00.

W obwodowej komisji wyborczej otrzymamy trzy lub cztery karty do głosowania. Na każdej z nich stawiamy jeden znak „x” obok nazwiska kandydata, na którego chcemy oddać głos. Znak „x”, według nowej definicji, to przynajmniej dwie linie, przecinające się w obrębie kratki obok nazwiska kandydata.

W wyborach na wójtów/burmistrzów/prezydentów miast otrzymamy białą kartę z nazwiskami kandydatów wydrukowanymi na różowym tle.

Stawiamy jeden znak „x” przy wybranym przez nas nazwisku. Postawienie znaku „x” przy więcej niż jednym kandydacie unieważni głos.

W wyborach do rady miasta (a w gminach wiejskich do rady gminy) otrzymujemy białą kartę z nazwiskami kandydatów wydrukowanymi na szarym tle.

 • W gminach do 20 tys. mieszkańców głosujemy w okręgach jednomandatowych, więc otrzymujemy jedną listę z kandydatami wszystkich zgłoszonych komitetów. Stawiamy znak „x” tylko przy jednym, wybranym przez nas nazwisku.

W wyborach do

 • rad miejskich w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców (ponownie biała karta z nazwiskami kandydatów wydrukowanymi na szarym tle);
 • rad powiatu (tej karty nie otrzymają mieszkańcy miast na prawach powiatu; otrzymujemy białą kartę z nazwiskami kandydatów wydrukowanymi na żółtym tle);
 • sejmików wojewódzkich (otrzymujemy białą kartę z nazwiskami wydrukowanymi na niebieskim tle);
 • rad dzielnic w Warszawie (otrzymujemy białą kartę z nazwiskami wydrukowanymi na żółtym tle

obowiązują te same zasady:

 • obowiązuje ordynacja proporcjonalna. Na karcie znajdą się listy z kandydatami poszczególnych komitetów wyborczych, które zgłosiły się w danym okręgu. Jeżeli komitetów jest więcej niż 20, zamiast jednostronicowej karty otrzymamy książeczkę. Stawiamy jeden znak „x” przy wybranym nazwisku. Postawienie dodatkowego znaku „x” przy innym kandydacie z tej samej listy (np. w przypadku pomyłki) nie unieważni głosu – głos zostanie zaliczony temu kandydatowi, który jest najwyżej na liście. Postawienie znaku „x” przy kandydatach na różnych listach unieważni głos.

W Internecie pojawiło się wiele instrukcji, w których tłumaczy się co należy zrobić, aby uniemożliwić ewentualne fałszowanie naszego głosu. Jedną z najpopularniejszych rad jest zamalowanie wszystkich innych kratek, poza kratką kandydata, na którego chcemy zagłosować. OKO.press tłumaczyło już, dlaczego nie jest to dobre rozwiązanie.


OKO pilnuje, by wybory były zgodne z Konstytucją.
Dzięki Twojemu wsparciu.

Absolwent historii na UJ, arabistyki na UAM i Polskiej Szkoły Reportażu. Publikował m.in. w Res Publice Nowej, magazynie Kontakt, miesięczniku Znak i Tygodniku Powszechnym. W OKO.press pisze o polityce.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!