Prawda czy fałsz

OKO.press sprawdza, czy politycy mówią prawdę. Analizujemy WYPOWIEDZI POLITYKÓW, wyższych urzędników, hierarchów kościelnych, liderów ruchów społecznych. Nasz fałszomierz oparty jest na 12 przejrzystych ZASADACH. Każda sprawdzona wypowiedź jest omawiana szerzej w artykule.Gowin szyje sędziom buty

Jarosław Gowin odbiera sędziom prawo do protestowania przeciwko naruszaniu podstaw ustroju RP i nazywa to "decydowaniem o sprawach politycznych". Tymczasem konstytucja i ustawa o sądach wręcz zobowiązują sędziów do troski o przestrzeganie trójpodziału władz i niezależności sądownictwa. Potwierdza to wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

„UE finansuje LGBT i dekarbonizację”

Patryk Jaki twierdzi, że pieniądze z UE idą przede wszystkim na ideologię, czyli walkę o równouprawnienie osób LGBT, i, jego zdaniem, zbędną dekarbonizację gospodarki. A powinny na tworzenie nowych miejsc pracy i innowacyjność. Wyobrażenia wiceministra sprawiedliwości na temat europejskich priorytetów nie mają jednak wiele wspólnego z rzeczywistością

Żeby dać Misiewiczowi następny medal, Macierewicz musi go wysłać na wojnę

Minister Macierewicz zapewnił, że Bartłomiej Misiewicz posiada odpowiednie kompetencje do pracy w MON i przemyśle zbrojeniowym. Rzecznik pracuje tak dobrze, że szef MON nie cofnie się przed wręczeniem mu medalu raz jeszcze. Tylko którego? Dostępnych odznaczeń dla cywilów może już nie być

Pawłowicz o Bodnarze, czyli wszystko na opak

Największa grupa spraw prowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy niepełnosprawności. RPO upomina się o prawa lokatorów, kierowców, kobiet, migrantów, rolników, studentów i osób, które powinny otrzymywać alimenty. Tymczasem posłanka PiS sugeruje, że RPO broni interesów wpływowych, zamożnych grup