Artykuły
Konferencja prasowa prezydenckich oficjeli
Prawda czy fałsz

Trzy fałsze Szczerskiego o uchodźcach