KOS i Fundacja Batorego: „Skrócenie kadencji Prezes SN ustawą nie ma skutków prawnych”

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS przypomina, że każdy organ władzy publicznej ma obowiązek przestrzegania obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim Konstytucji. W wydanej opinii, wzywa też władzę do zaprzestania naruszeń standardów niezawisłości sędziów i niezależności sądów. KOS został powołany w czerwcu 2018 w obliczu narastających zagrożeń dla niezawisłości sędziów i ingerencji w niezależność przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Porozumienie podpisali … Czytaj dalej KOS i Fundacja Batorego: „Skrócenie kadencji Prezes SN ustawą nie ma skutków prawnych”