Abp Henryk Hoser
Abp Henryk Hoser

Abp Henryk Hoser

Przejdź do: wypowiedzi

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej
Wypowiedzi

Wiadomo, że stres, niepokój jest jedną z przyczyn psychologicznych niepłodności na przykład. I w tym wypadku [gwałtu] stres jest tak silny, że do zapłodnienia rzadziej dochodzi, niż w normalnych warunkach

Kobiety są manipulowane przez media. Skąd one biorą informacje? Z przekazów, które otrzymują. (…) Wydawało im się, że to będzie jakaś kampania (…) która będzie zagrażała ich wolności.

Część kobiet jest zmanipulowana np. przez media. W dużej mierze tak jest dlatego, że one nie mają dojścia do prawdziwych informacji.

Nawet w czasach stalinowskich Boże Narodzenie było szanowane, nie podejmowano prób ich zakłócenia politycznymi akcjami. To akcja niesłuchanie brutalne, swego rodzaju inscenizacja, która ma swoich reżyserów i promotorów. Powoduje destrukcję społeczną

Nie stosuje się tego [przenoszenia księży pedofilów z parafii do parafii] już. W tej chwili obowiązuje zasada, że trzeba takiego człowieka zawiesić w jego czynnościach. Przede wszystkim odsunąć od kontaktów z dziećmi.

Myśmy już wszystkie przypadki znane przekazali do Kongregacji [Nauki Wiary]. Z całym materiałem dowodowym.

Problem pedofilii w dzisiejszym, niesłychanie rozerotyzowanym społeczeństwie, narasta. (...) I nie wiem, czy społeczeństwa będą w stanie opanować takie zjawisko wobec tej kultury, która teraz jest dominująca.

Z oświadczenia Teatru Powszechnego i aktorów wynika, że [spektakl "Klątwa"] jest to akcja skierowana przeciw Kościołowi katolickiemu. (...) wykonawcy przyznają wprost, że chodzi o piętnowanie Kościoła katolickiego.

W Europie powracają tendencje eugeniczne, czyli nie ma miejsca dla słabych. Miejsce dla słabych jest wartością chrześcijańską, na czym Europa budowała. Życie ludzkie, jako samo w sobie, nie ma już dzisiaj absolutnej wartości, w tzw. Europie przyszłości

Oczywiście, tam jest też zaplecze polityczne, w tym sporze, jak i w sporze rezydentów. (...) To jest też na pewno dobry sposób, żeby zaostrzyć ten spór polityczny w Polsce istniejący między obozem władzy i obozem przeciwnym, opozycji