Wykształcenie

W 1996 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego. 24 stycznia 2005 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w oparciu o prace pt. Interes prawny w polskim prawie administracyjnym”, napisaną pod kierunkiem profesora Jana Zimmermanna. Wykładał na Uniwersytecie Jagielońskim oraz w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Czytaj Więcej 

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej
Wypowiedzi

Polska jest gotowa przyjąć każdego uchodźcę, który przybędzie, uciekając przed wojną na Bliskim Wschodzie, bez względu na wyznanie czy status ekonomiczny, o ile zastosuje się do polskich przepisów i będzie chciał pozostać w naszym kraju.

Błędem było odejście od ośmioletniej podstawówki i czteroletniego liceum i utworzenie gimnazjów, dokąd trafia młodzież w trudnym wieku i jest w nich anonimowa (…) Należy je wydłużyć lub zlikwidować (…) najlepszy byłby system cztery – cztery - cztery.

Prezydent Obama jest bardzo doświadczonym politykiem. Wie, że w demokracji i takie rzeczy się zdarzają (...) On zagrożenia dla demokracji w Polsce nie widzi.

Było to [przyjęcie F-16 na wyposażenie polskiego lotnictwa] także wielkie marzenie i element wielkiego planu, o jakim myślał wówczas prezydent prof. Lech Kaczyński.

Proszę państwa, o ile do 1989 roku rządził ustrój tych samych zdrajców, którzy zamordowali "Inkę" i "Zagończyka" to przecież po 1989 roku teoretycznie nie. To jak to się stało, że trzeba było 27 lat czekać, by Polska mogła pochować swoich bohaterów?

To był największy istniejący w tamtym okresie w świecie ruch podziemny bojowy. Setki tysięcy ludzi, przed wszystkim młodych, gotowych ginąć w beznadziejnej sytuacji.

[A. Rzeplińskiemu] się wydaje, że w konstytucji nie ma artykułu 197, który mówi, że TK proceduje na podstawie ustawy. (...) Nikt rozsądny nie pozwoli na to, aby Trybunał stał w kraju ponad prawem, aby nie przestrzegał prawa uchwalonego przez parlament.

Jeżeli komuś się wydawało, że poprzez skok na Trybunał Konstytucyjny uniemożliwi nam dokonanie zmian w Polsce i realizację naszego programu, to się mylił. Bo my jesteśmy zdeterminowani do tego, aby ten program zrealizować.

Trybunał jest związany domniemaniem zgodności z konstytucją ustaw, które uchwalił parlament. I nie ma innej drogi.

Andrzej Duda w Budapeszcie

Polacy i Węgrzy oddawali krew za wolność. Może dlatego, kiedy dziś w Europie głośno mówimy o suwerenności i niepodległości, to ta Europa czasem nie bardzo nas rozumie. My wiemy, ile suwerenność i niepodległość kosztuje. I nie pozwolimy ich sobie odebrać.

To są głosy, które spychają Hajnówkę i cały ten region do roli skansenu. Tak być nie powinno. Oczywiście, że puszcza powinna być chroniona i trzeba szanować to, co robią władze parku narodowego, bo one opiekują się tą najbardziej wartościową substancją.

Prezydent w TV

Pan minister posługiwał się swoją wiedzą, ja mam swoją wiedzę na ten temat; odmienną niż ta, którą ma pan minister. Mam wiedzę, która myślę, że odpowiada rzeczywistości. Tak jest, [Mistrale nie trafiły do Rosji].

W okresie międzywojennym odzyskanie niepodległości świętowano bardzo uroczyście. Odbywały się obchody państwowe, świętowano w domach i na ulicach miast.

Dziś, już w wolnym kraju, wracamy z dumą do przedwojennej tradycji dając wyraz przekonaniu, że nasza Polska jest kontynuacją tej, której budowę rozpoczęło pokolenie II Rzeczypospolitej.

Dzień 11 listopada ustanowiono Dniem Narodowego Święta Niepodległości, bo wówczas to Rada Regencyjna przekazała zwierzchnictwo nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu.

Prezydent w TVN24

Sędziów Trybunału jest piętnastu. Jeżeli prezes Trybunału nie zaprasza na Zgromadzenie Ogólne, nie dopuszcza do Zgromadzenia Ogólnego trzech sędziów, to prezes Trybunału Konstytucyjnego działa sprzecznie z konstytucją. Krótko mówiąc - łamie konstytucję.

Prezydent w TVN24

Pan prezes Andrzej Rzepliński rażąco mija się z prawdą w swoich twierdzeniach. Ja cały czas działam w granicach prawa, a w szczególności w granicach konstytucji.

Prezydent w TVN24

Panie redaktorze, jeżeli chodzi o przyjmowanie ślubowania od sędziów. Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje ślubowanie od sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm, tak? Nie ma innej możliwości i nie ma możliwości jakiejkolwiek weryfikacji tych uchwał.

Ja, jako że wcześniej apelowałem, wtedy rzeczywiście wstrzymałem się z wyborem [chodzi o odebranie ślubowania - red.] sędziów.

Węgiel jest naszym podstawowym surowcem energetycznym. Nie zastąpi go żadna energia wiatrowa, nie zastąpi go żadna inna energia, bo się to Polsce nie opłaca. To może być dodatek, ale węgiel jest podstawą, bo go mamy i jest nasz.

Sytuacja została wykorzystana przez część opozycji jako pretekst do zaburzenia wczorajszych obrad Sejmu. Byliśmy świadkami zachowań, które trudno uznać za godne parlamentarzystów.

Żadnego aku prawnego marszałka w tej sprawie nie było (...) de facto było to na etapie konsultacji.

Opozycji najwyraźniej chodzi o wzniecanie niepokojów społecznych (...) Wszystko jest w porządku i wówczas opozycja na siłę przekonuje, że jest bałaga, niepokój, niebezpieczeństwo.

Żadnego aktu prawnego marszałka w tej sprawie nie było. To były jednak pewne założenia. Z tych propozycji zrobiono takie „halo”, jakby to było wydane zarządzenie, które zaczyna obowiązywać. Podczas gdy de facto było to na etapie konsultacji.

Mówię, że być może po tej stronie, z której padła propozycja, popełniono błędy komunikacyjne. Ale to również zostało zręcznie wykorzystane. Dano tym samym pretekst do awantury? Proszę zauważyć, w jakim obszarze powstał konflikt.

W mijającym roku reformy przeprowadzone w wielu obszarach przyniosły lub przyniosą konkretne korzyści polskim rodzinom. Zobowiązania wyborcze, złożone w trakcie kampanii prezydenckiej i parlamentarnej, są i będą nadal sumiennie realizowane.

Jesteśmy dziś państwem bardziej solidarnym, dbającym o słabszych, wyrównującym szanse.

Jesteśmy też państwem bezpieczniejszym, między innymi dzięki efektom szczytu NATO w Warszawie. Na naszej ziemi pojawią się na stałe sojusznicze wojska. Już wkrótce będziemy witać nad Wisłą amerykańskich żołnierzy.

Musimy jednak także wzmacniać się sami. Rok 2017 będzie okresem głębokiej modernizacji polskiego wojska. Nasi żołnierze, piloci i marynarze muszą mieć pewność, że korzystają z najlepszego sprzętu i najbardziej nowoczesnego uzbrojenia.

I to przede wszystkim nam powinno zależeć na tym, by Unia Europejska poradziła sobie ze wszystkimi kryzysami, z którymi zmaga się obecnie i z którymi, niestety, zapewne zmagać się będzie także w 2017 roku.

Niezależnie od różnic poglądów co do przyszłości Unii Europejskiej, funkcjonowania instytucji czy obsady najważniejszych unijnych stanowisk, jedno nie ulega wątpliwości: w interesie Polski leży stabilna, zjednoczona i solidarna Europa.

Dlatego też władze powinny gwarantować polskim przedsiębiorcom jak największą swobodę działalności. Powinniśmy być otwarci na zagranicznych inwestorów, lecz przede wszystkim promować polski kapitał i polską myśl technologiczną.

Prowadźmy ze sobą cywilizowany dialog. Pracujmy razem dla Polski, szanując reguły demokracji. Pragnę Państwa zapewnić, że jako Prezydent Rzeczypospolitej będę czynił wszystko, by łagodzić niepotrzebne konflikty i wyciszać spory.

Można dyskutować, czy instrument, z którego skorzystał marszałek był adekwatny do sytuacji, czy nieadekwatny. Ale marszałek działał zgodnie z regulaminem Sejmu, w żaden sposób regulaminu Sejmu nie naruszył.

Pan Jezus urodził się ponad dwa tysiące lat temu, ale dzisiaj pięknie państwo pokazaliście, że ponad połowa z tych dwóch tysięcy lat to jest także nasza historia jako kraju chrześcijańskiego.

Danuta Holecka: Czy ta jedność, o której w Deklaracji [Rzymskiej] jest sporo, oznacza, że nie będzie już mowy o "Europie dwóch prędkości"?

Andrzej Duda: Tak, to jest bardzo poważny sygnał w tym kierunku.

W moim przekonaniu [Deklaracja Rzymska] daje pewną, zdecydowaną możliwość powoływania się na to w przyszłości, gdyby pojawiały się tendencje odśrodkowe. Bo ja tendencje do budowy "Unii wielu prędkości" uważam za tendencje odśrodkowe.

Przyjmowanie do Unii Europejskiej nowych państw bez wątpienia budowało jej potencjał. Jeżeli zaczną być budowane różne, ekskluzywne kluby, w których będą się zamykały poszczególne kraje, to w perspektywie nie wróży nic dobrego. To zły kierunek dla UE.

Prezydent w TV

W wielu przypadkach bez poszanowania potraktowano zwłoki najważniejszych osób w państwie. Niestety dopiero teraz ten szacunek będzie mógł być oddany

Zgodnie z zasadami konstytucyjnymi w okresie pokoju prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoją funkcję zwierzchnika sił zbrojnych za pośrednictwem ministra obrony narodowej. Chciałbym, żeby w tym zakresie Konstytucja RP była w pełni przestrzegana.

Był wielkim prezydentem Warszawy [o Lechu Kaczyńskim].

Cieszę się ogromnie, że postanowienia szczytu w Newport, a przede wszystkim szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie, o które tak ogromnie zabiegaliśmy, stają się dzisiaj faktem.

Szczyt NATO w WArszawie podjął decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. O tym, że wojska NATO przyjadą do Polski.

Powiedział wtedy [Jan Paweł II], żebyśmy my, Polacy, szli do Unii Europejskiej, niosąc tam nasze wielkie katolickie i chrześcijańskie dziedzictwo. Staram się to czynić.

Wskazywałem, że u nas ta regulacja dotycząca przemocy jest bardzo dobra, funkcjonuje, jest egzekwowana. Przyjmowanie dodatkowych regulacji jest niepotrzebne, bo w Polsce to działa. W związku z tym, my nie musimy się już dodatkowo do niczego zobowiązywać.

To była cały czas jakaś pedagogika wstydu. Właściwie do czasów prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Patriotyzm był niemodny. Prawda historyczna była niemodna. No proszę wziąć gazety, przypomnieć sobie, co wtedy pisano

Wierzę w to, że taką konstytucję, która będzie czerpała z dorobku 226 lat od Konstytucji Majowej, z dorobku prawie 30 lat od 1989 roku i z dorobku 20 lat obowiązywania konstytucji z 1997 r. jesteśmy w stanie jako społeczeństwo stworzyć.

Przede wszystkim wola zmiany konstytucji to powinna być wola społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo polskie będzie chciało, żeby została zmieniona, to będzie należało ją zmienić. Konstytucja jest dla obywateli, to oni powinni zdecydować.

Społeczeństwo powinno się móc wypowiedzieć, może się wypowiedzieć w referendum.

Bronią jej [konstytucji] ci, którzy ją stworzyli, bronią ci, którym ona, także w wyniku orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (...) gwarantuje dzisiaj pewne status quo, pewną pozycję społeczną, pewną przynależność do elity, pewną nietykalność.

Może nie tyle piastują ważne stanowiska, bo lata mijają, natomiast często jest tak, że mają wpływ na życie publiczne.

Chciałbym, aby pani prezes uporządkowała sprawy Trybunału. Chciałbym, aby zakończyły się wokół Trybunału i w Trybunale te gorszące spory, które do tej pory trwały i które powodowały, że Trybunał tracił tę możliwość do normalnego funkcjonowania.

Po drugie, chciałbym – i to jest najważniejsze – aby Trybunał zabrał się do dynamicznej pracy. Jest wiele zaległości, przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawy obywatelskie, czyli skargi konstytucyjne, które często od lat czekają na załatwienie.

Decyzję prezydencką, jeżeli chodzi o pana Mariusza Kamińskiego i inne osoby, które zostały skazane (...), podjąłem na własną odpowiedzialność, korzystając z moich konstytucyjnych prerogatyw, ta decyzja jest podjęta i koniec.

(...) macie do tego [inwestycji w przekop Mierzei Wiślanej] prawo, podkreślam prawo, zapisane w konstytucji jako zasadę zrównoważonego rozwoju - do tego, aby także i w tę ziemię inwestowano, do tego, aby także i tutaj władze tworzyły warunki do rozwoju.

Zwiększenie nadzoru nad sądami powszechnymi było zresztą znanym postulatem wszystkim tym, którzy czytali program PiS.

Bardzo dziękuję, że wielu ludzi zaoferowało mi pomoc w tym, żeby te ustawy naprawić, żeby były zgodne z polskim obyczajem prawnym, żeby były zgodne z polską Konstytucją, żeby były zgodne także z oczekiwaniami społecznymi.

Ubolewam nad tym, że projekt ustawy o SN przed jego złożeniem w Sejmie nie był mi przedstawiony jako prezydentowi RP i że w związku z tym nie mogłem w tej sprawie odbyć konsultacji, tak jak i większość innych podmiotów zainteresowanych.

W ostatnich latach postulat reformy wymiaru sprawiedliwości powtarza się wielokrotnie. Bardzo często ludzie o tym mówią. Wielu ludzi jest zrozpaczonych, że zostali przez wymiar sprawiedliwości pokrzywdzeni, mają głębokie poczucie skrzywdzenia.

Dlatego bardzo proszę, żeby politycy opozycji, których wypowiedzi w ostatnich dniach przekroczyły wszystkie granice zdrowego rozsądku, opamiętali się.

Nie może być tak, że politycy, którzy składali w Sejmie ślubowanie, wychodzą i nawołują do rozruchów i do popełniania przestępstw. Jest różnica pomiędzy nawoływaniem do de facto walk ulicznych, a tym żeby nawoływać do demonstracji.

Powiedziała do mnie tak: panie prezydencie, żyłam w państwie w którym prokurator generalny miał nieprawdopodobnie silną pozycję i w zasadzie mógł wszystko. Nie chciałabym z powrotem wracać do takiego państwa.

Przede wszystkim rozmawiałem z panią Zofią Romaszewską damą Orderu Orła Białego, kobietą, która jest symbolem walki z opresją, walki o wolną, suwerenną Polskę, ale o wolność i sprawiedliwość wobec człowieka.

(...) udało się odwrócić tendencję do finansowania obronności, do wydatków na polską armię (...)

Nie waham się powiedzieć i myślę, że też taki był zamysł strategów polskiej armii, że ten przełom nastąpił w święto Matki Bożej Zielnej.

Według najnowszych badań przedstawianych przez CBOS prawie 80 procent naszych obywateli, którzy byli ankietowani, uważa, ze takie referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji powinno się odbyć

Można tylko w dwóch miejscach w Polsce tak naprawdę obchodzić rocznicę powstania Solidarności (...), gdzie ten 31 sierpnia można równoprawnie obchodzić. To właśnie Gdańsk, Sala BHP i tu – w Lubinie.

"wielu historyków, badając Zbrodnię Lubińską (…), podkreśla, że to był właśnie koniec władzy ludowej, że to właśnie zbrodnia lubińska była końcem PRL"

wasi rodzice wyszli wtedy na ulice Lubina i 31 (sierpnia) nie ugięli się pod kulami

Tamtego dnia, 35 lat temu, Lubin krwią podpisał Porozumienia Sierpniowe i przez krew zrobił wielki krok ku wolnej Polsce, w której wszyscy dzisiaj żyjemy

Konieczne jest, żeby znalazły te projekty ustaw akceptację większości parlamentarnej, a potem konieczne jest, aby znalazły moją akceptację (...), ja tu nie widzę żadnego problemu z transparentnością.

Można mieć poglądy krytyczne wobec rządu, ale to [rezolucja i debata w Europarlamencie] nie była krytyka rządu. To była krytyka naszego kraju, krytyka w odniesieniu do Polaków, w odniesieniu do społeczeństwa, do jego postawy

To jest czysto polityczny atak na Polskę motywowany odmiennym ideologicznym spojrzeniem, na kwestie tego, jak powinny być kształtowane stosunki wewnętrzne, co jest ważne, jaki jest system wartości

Ktoś może powiedzieć: nic się nie zmieniło

Prezydent jest wybrany w wyborach powszechnych przez naród. Ma najsilniejszy w związku z tym mandat w kraju i dlatego to zasadne, żeby to właśnie w rękach prezydenta, który ma szczególną moc i odpowiedzialność, ta decyzja się znajdowała. To logiczne

To był czas budowy państwa służącego obywatelom – wszystkim bez wyjątku

Czas reform, dzięki którym instytucje i organy będą działać w sposób przejrzysty, pod zwiększoną kontrolą demokratyczną

Mija kolejny rok skutecznych starań o to, aby Polska rozwijała się szybciej i w sposób przemyślany, a owoce tego rozwoju były dzielone uczciwie. Trwa wzrost gospodarczy, którego efekty odczuwają dziś miliony polskich rodzin

Nasze bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne opiera się na mocnych podstawach

Do rangi symbolu urasta, że w stulecie tamtego wielkiego sukcesu Polska dołącza do grona rozstrzygającego najważniejsze problemy polityki międzynarodowej. Od 1 stycznia RP będzie jednym z 15 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wniesiemy tam nasze wartości

Podczas obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przypomnimy i godnie uczcimy wszystkich, którzy zasłużyli się dla naszej wolności. Tych najbardziej znanych i tych, o których dziś pamięta już niewielu

"W sensie geograficznym państwa polskiego nie było, były ziemie, które kiedyś stanowiły państwo polskie. Polski rząd zorganizował się na uchodźstwie, ale polskiego rządu działającego w Polsce, instytucji państwa polskiego nie było"

"Trzeba ocalić Alfiego Evansa! Jego dzielne ciałko ponownie udowodniło, że cud życia może być silniejszy niż śmierć. Być może jedyne, czego potrzeba, to dobra wola ze strony decydentów. Alfie, modlimy się za Ciebie i Twój powrót do zdrowia!"

(...) potwierdzenie nadrzędności Konstytucji w złożonym systemie prawa - choćby poprzez nadanie art. 9 brzmienia: "Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego i europejskiego, zgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej".

Nie można odmawiać zwycięskiej większości prawa do realizacji programu. Spełnianie zapowiedzi jest obowiązkiem względem obywateli. Podważanie tych zasad jest sprzeczne z podstawami demokracji przedstawicielskiej. Podmywa fundamenty parlamentaryzmu.

Tutaj na przedpolach Warszawy 98 lat temu zdarzył się Cud nad Wisłą (pauza). Owszem. Z całą pewnością był tam na pewno element cudu

Unijna procedura relokacji to zniewolenie. W Polsce nie ma żadnych działań antyimigranckich. My po prostu nie zgadzamy się na to, żeby siłą przywożono do nas ludzi, którzy nie chcą w Polsce mieszkać.

Niech nas zostawią w spokoju i pozwolą nam naprawić Polskę, bo to jest najważniejsze. Wierzę w to, że takie jest oczekiwanie większości obywateli w Polsce, zdecydowanej większości.

Wyrażamy zdziwienie, że instytucje europejskie, takie jak Komisja Europejska, nie zajęły jednoznacznie negatywnego stanowiska [w sprawie Nord Stream 2], że nie było zmiany dyrektywy energetycznej

Chciałbym, żebyśmy razem poszli w Marszu Niepodległości, i jest to kwestia odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Stańmy obok siebie i pokażmy ludziom, że można być razem. Można się nie gryźć.

Moim zdaniem kwestia reperacji nie jest rozstrzygnięta (…) Ustalenia parlamentarnej grupy ekspertów potwierdzają, że poniesione przez nas straty nie zostały zrekompensowane. Jest to zatem kwestia prawdy i odpowiedzialności.

Polski nie było na mapach Europy, na mapach świata, przez ten czas były trzy powstania, z których żadne nie skończyło się wielkim zwycięstwem

Polsce udało się zredukować emisję gazów cieplarnianych o 30% w stosunku do roku bazowego 1988 (wymaganie Protokołu z Kioto to 6%), zapewniając bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój przemysłu oparty na efektywnych technologiach węglowych.

Gospodarka realizowana przez Lasy Państwowe jest czymś wzorcowym w skali światowej. A pamiętajmy, że lasy pochłaniają CO2

Uważam że Trybunał tutaj dalece wykroczył poza swoją właściwość rzeczową. Według mnie, kwestia do której tutaj się odniósł, jest kwestią pozatraktatową, organizacja wymiaru sprawiedliwości leży w gestii państw członkowskich.

Prosiłem o konkretne zarzuty [dotyczące łamania Konstytucji – red.] i wciąż ich nie usłyszałem

Sędziowie przesunięci na emeryturę zajmowali gabinety, łamiąc prawo.

Stało się to [Okrągły Stół] de facto na warunkach komunistów, dzięki temu uwłaszczyli się na państwowym majątku, dzięki temu w polskim życiu publicznym zostało to, co nazywamy postkomunizmem, czyli bardzo wiele patologii, z którymi walczymy do dzisiaj». 

Minister Ardanowski oraz Główny Lek. Weterynarii szukają szczęśliwego rozwiązania dla stada z Deszczna. Jestem pewien, że je znajdą, mimo, że przepisy UE nakazują zabić te zwierzęta.

Wszyscy państwo jesteście wybrani w powszechnych wyborach

Chociaż ta nominacja ma charakter pośredni, to jednak bezpośrednio jesteście państwo wybrani przez wyborców, tak jak i ja jestem wybrany przez wyborców.

Nie ma żadnych wątpliwości, że arcybiskup [Jędraszewski] ma ogromny szacunek do człowieka. Chyba nikt w to nie wątpi