Wykształcenie i działalność zawodowa

Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Politechnice Świętokrzyskiej (1979). Od 1979 roku jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (dawniej Wyższa Szkoła Inżynierska im K. Pułaskiego w Radomiu). W 1986 roku ukończył podyplomowe Studium dla Nauczycieli Akademickich (UTH). W 1990 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dzisiejsza Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Czytaj Więcej