Maciej Gdula
Maciej Gdula

Maciej Gdula

Maciej Gdula – poseł na Sejm IX kadencji (od 2019 roku). Socjolog, polityk i publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

Przejdź do: wypowiedzi

Maciej Gdula w 2001 ukończył studia z socjologii na UW. Kilka lat później, w 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologii i specjalności socjologia wiedzy na Wydziale Filozofii i Socjologii UW. W 2016 roku na tej samej uczelni otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Uspołecznienie i kompozycja. Dwie tradycje myśli społecznej a współczesne teorie krytyczne. W swojej pracy socjologicznej skupia się na teorii społecznej i teorii polityki. Czytaj Więcej