Marcin Romanowski
Marcin Romanowski

Marcin Romanowski

Wiceminister sprawiedliwości od 4 czerwca 2019, numerariusz Opus Dei

Przejdź do: wypowiedzi

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej
Wypowiedzi
Marcin Romanowski

Z oburzeniem przyjąłem informację o działaniach sieci IKEA. Zwolnienie pracownika w związku z wyrażoną przez niego opinią dotyczącą akcji propagującej ideologię LGBT jest w mojej ocenie dyskryminacją i łamie wolność sumienia oraz wyznania.

Marcin Romanowski

Zwolnienie pracownika ze względu na wyznawaną religię czy światopogląd jest w Polsce działaniem bezprawnym (...) łamie wolność sumienia oraz wyznania

Marcin Romanowski

Zgodnie z polską Konstytucją oraz kodeksem karnym nikt nie może być zmuszanym do wspierania działań, które uznaje za sprzeczne ze swoim sumieniem czy wyznawaną religią. Zagraniczne koncerny zobowiązane są do przestrzegania polskiego prawa.

Marcin Romanowski

Polacy w swej większości odrzucają agresywną rewolucję ideologiczną, która niszczy naszą tradycję. Jej elementem jest promowanie ideologii LGBT przez sieć IKEA.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski chce wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej

Nie usłyszeliśmy nigdy zarzutu braku zgodności z prawem naszych działań

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski chce wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej

Traktat o UE w art. 4 mówi wprost o ochronie tożsamości narodowej i konstytucyjnej państw członkowskich. Dlatego działania, z którymi spotkała się gmina Tuchów, w sposób ewidentny są sprzeczne z regulacjami traktatowymi.

Marcin Romanowski

Tego typu działania ze strony Komisji Europejskiej i jej agend są sprzeczne z art. 21 Karty Praw Podstawowych, która formułuje zasadę niedyskryminacji ze względu na poglądy.

W naszej ocenie konwencja w wymiarze normatywnym nie wnosi nic do standardu ochrony, bo on już w momencie jej ratyfikacji był równy albo wyższy, jeżeli chodzi o rozwiązania krajowe.

W warstwie ideologicznej ona jest niebezpieczna, bo np. błędnie identyfikuje przyczyny przemocy, właśnie wskazując na tradycję, role płciowe, a nie w patologie w postaci alkoholu, narkotyków i uprzedmiotowienia roli kobiety

Władze Warszawy i dzielnicy Wilanów bezpodstawnie wstrzymują wydanie pozwolenia [na budowę - red.]. Analizowaliśmy dokumentację i nie mam wątpliwości, że to działanie czysto polityczne

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski chce wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej

Ofiary wypadków komunikacyjnych są bardzo często ratowane przez strażaków [z OSP red.], którzy, szczególnie w mniejszych miejscowościach, jako pierwsi są na miejscu wypadku (...) To uzasadnia finansowanie OSP z Funduszu Sprawiedliwości