Kazimierz Nycz (ur. 1 lutego 1950 w Starej Wsi k. Oświęcimia) – duchowny rzymskokatolicki. Biskup pomocniczy krakowski (1988–2004), biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski (2004–2007), arcybiskup metropolita warszawski (od 2007). Od 2010 roku kardynał prezbiter.