Działalność opozycyjna

W 1989 był obserwatorem obrad Okrągłego Stołu.

Po 1989 roku

Po transformacji ustrojowej był członkiem Kongresu Liberalno Demokratycznego, z którego wystąpił po dokonaniu lustracji Krzysztofa Skubiszewskiego. Był doradcą Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego. Czytaj Więcej