Pielęgniarka w szkole - relikt PRL i zbytek czy wyrównywanie szans zdrowotnych
AREK0671
FOT. ARKADIUSZ WOJTASIEWICZ / Agencja Wyborcza.pl

Pielęgniarka w szkole – relikt PRL i zbytek czy wyrównywanie szans zdrowotnych