"Podstawowe prawa człowieka nie są w pełni szanowane" - Rzecznik Praw Obywatelskich o wykonaniu obecnej ustawy aborcyjnej
Aborcja Protest
Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

„Podstawowe prawa człowieka nie są w pełni szanowane” – Rzecznik Praw Obywatelskich o wykonaniu obecnej ustawy aborcyjnej