Prof. Stola, dyrektor POLIN: Po zmianie ustawy o IPN staliśmy się jako społeczeństwo gorsi. Rośnie lęk i ksenofobia
Prof. Dariusz Stola
Fot. M. Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Prof. Stola, dyrektor POLIN: Po zmianie ustawy o IPN staliśmy się jako społeczeństwo gorsi. Rośnie lęk i ksenofobia