Kadry władzy

Tu piszemy o zmianach kadrowych w instytucjach publicznych i spółkach skarbu państwa, sylwetkach co ciekawszych i osobliwszych „nominowanych” oraz tropimy przejawy nepotyzmu i „kolesiostwa”.