Media niezłomne

Tu piszemy o prorządowych mediach prywatnych oraz publicystach i dziennikarzach nadmiernie „nadskakujących” obecnej władzy, ich manipulacjach i przeinaczeniach.