Media publiczne

Tu piszemy o sytuacjach w mediach publicznych (TVP, Polskim Radiu, PAP, itp.), polityce wobec pracowników, przejawach manipulacji i fałszowaniu rzeczywistości w emitowanych przez nie programach.