NGO

Tu piszemy o naciskach na organizacje pozarządowe, zmianach w prawie oraz o tym, jakie organizacje dostały, a jakie straciły publiczne finansowanie.