Niepełnosprawność

Tu piszemy o reformach systemu rent i świadczeń dla osób niepełnosprawnych, o dostosowywaniu infrastruktury do ich potrzeb oraz programach ich aktywizacji zawodowej.