Polityka społeczna

Tu piszemy o szeroko pojmowanej polityce społecznej rządu – programach socjalnych, systemie emerytalnym, walce z ubóstwem i nierównościami.