Prawa człowieka

Sprawdzamy, jak Polska przestrzega (lub nie przestrzega) praw człowieka. Publikujemy omówienia raportów organizacji międzynarodowych i przykłady naruszeń międzynarodowych umów przez Polskę.