Prawa człowieka

Prawa Człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi od momentu narodzin aż do śmierci przysługują niezbywalne i nienaruszalne prawa: niezależnie od jego pochodzenia, koloru skóry, narodowości, płci, religii, wyznawanych poglądów czy majątku. Źródłem obowiązywania tych uniwersalnych praw jest przyrodzona godność ludzka. Istnieją one niezależnie od władzy państwowej i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane.

 

Zgodnie z definicją Międzynarodowej Encyklopedii Prawa Publicznego prawami człowieka są „te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją”.

 

Za podstawowe prawa człowieka uważamy: prawo do życia, prawo wolności od tortur, prawo do wolności od niewoli, prawo do własności i bezpieczeństwa, prawo do prywatności, prawo do wolności wyznania, myśli i sumienia, prawo do słusznego procesu, prawo do zrzeszania się.

 

Za socjalne i kulturalne prawa przysługujące każdemu człowiekowi uważamy: prawo do pracy, prawo do godnego poziomu życia, prawa rodziny do ochrony i pomocy, prawo do zdrowia, prawo do nauki, prawo do korzystania z dorobku cywilizacji i dóbr kultury.

 

Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej powszechnie uważa się za podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju w świecie. Prawa człowieka mogą być ograniczane tylko w ściśle określonych sytuacjach, definiowanych zwykle w dokumentach międzynarodowych lub konstytucjach państw.

 

Za pierwszy dokument deklarujący niektóre prawa człowieka uznawana jest wydana przez króla Anglii Jana bez Ziemi Wielka Karta Swobód z 1215 roku, powstała jako reakcja przeciw absolutyzmowi. Jej idee były rozwijane w kolejnych latach w takich dokumentach jak:

 

  • Habeas Corpus Act (1679 rok) – ustawa wydana za rządów króla Anglii Karola II, zakazująca organom państwa aresztowania obywatela bez zezwolenia sądu.
  • Dwa traktaty o rządzie (1690 rok) – dzieło angielskiego filozofa Johna Locke’a, w którym przedstawił teorię praw naturalnych jednostki.
  • Deklaracja praw człowieka i obywatela (1789 rok) – dokument programowy rewolucji francuskiej, głoszący takie zasady jak równość wobec prawa, suwerenność narodów, podział władzy, wolność wyznania i słowa. Deklaracja ogłaszała również prawo własności jako nienaruszalne i święte. Dokument ten dał początek konstytucji francuskiej i stał się wzorem dla konstytucji innych państw.

 

Tworzenie międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka rozpoczęto dopiero po II wojnie światowej, w ramach działalności ONZ. 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka — międzynarodowy katalog podstawowych i niezbywalnych praw jednostki w dziedzinie cywilnej, politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Dokument ten – choć formalnie nie miał charakteru prawnie wiążącego – wywarł znaczny wpływ na ustawodawstwo wielu państw i rozwój międzynarodowej ochrony praw człowieka.


Sąd oddalił zażalenie policji w sprawie 44 protestujących. Obywatele wygrywają kolejny raz

Sąd Okręgowy podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego, który umorzył postępowanie przeciwko 44 osobom w sprawie „blokowania jezdni”, czyli wykroczenia z art. 90 kw. Protestujący po raz kolejny wygrywają w sądzie z policją, ale nie szczędzą gorzkich słów. „To nękanie prawem. Próba przedstawienia nas jako awanturników, napiętnowania” komentują


Jak możemy naprawić Polskę i siebie. Zalecenia II Kongresu Praw Obywatelskich

"Nasi przodkowie tracili niepodległość m.in. na skutek wewnętrznych swarów, my mamy szansę być mądrzejsi, jeśli wyciągniemy właściwe wnioski i będziemy potrafili przekonać do nich zwłaszcza młode pokolenie" - napisano we wstępie do zaleceń wypracowanych podczas II Kongresu Praw Obywatelskich


Czeczenia: Obrońca praw człowieka skazany na 4 lata kolonii karnej. A Polska wciąż chce tam deportować

Ojub Titijew został skazany na cztery lata kolonii karnej w sfabrykowanym procesie. Kadyrow mści się na obrońcach praw człowieka za ujawnianie zbrodni reżimu. Wyrok zwiastuje nasilenie represji wobec opozycji i aktywistów, którzy już teraz padają ofiarą tajnych służb. Tymczasem Polska rozważa deportację do Czeczenii blogera, który opisuje zbrodnie Kadyrowa.


Spychalski: To Schetyna narzuca temat LGBT+. OKO.press: Schetyna? Grzegorz Schetyna?!

Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta stwierdził, że to Grzegorz Schetyna stoi za Deklaracjami LGBT+. Zdaniem polityka to lider PO narzuca obecnie „tematy ideologiczne”. OKO.press nieśmiało pyta, czy chodzi o tego samego Grzegorza Schetynę, który mówił o „świętym kompromisie aborcyjnym”, czy to tylko zbieżność nazwisk?


Rodzice osób LGBTQ do Kaczyńskiego: Nasze dzieci nie są zagrożeniem, to one są zagrożone

"Obecność osób LGBT w społeczeństwie została fałszywie zideologizowana. Przypisuje się im cechy wrogie dla społeczności i traktuje jak zagrożenie. Ale to nie nasze dzieci są zagrożeniem, tylko narracja, której Pan również ulega, Panie Prezesie, a odbieramy ją bardzo osobiście i bardzo dotkliwie" - napisali rodzice osób LGBTQ do Jarosława Kaczyńskiego


Dzieci i ofiary przemocy cierpią za podwójnym murem. Cudzoziemcy w polskiej pułapce

Wieloosobowe pokoje, prycze, prysznice z zasłonką zakrywające zaledwie od pasa w dół, spacerniak, regularne przeszukania, sprawdzanie obecności i chodzenie na posiłki pod eskortą. Wszystko za kilkoma murami i drutem kolczastym. 1/4 osadzonych to dzieci. To ośrodki strzeżone dla cudzoziemców. Jest ich w Polsce sześć.


Jerzy Urban nie musi płacić 120 tys. za "obrazę uczuć religijnych". "Zdziwiony Jezus" wraca do Sądu Rejonowego

"Mogą mnie skazać nawet na dożywocie i mam to w dupie" - powiedział dziś po ogłoszeniu wyroku Jerzy Urban. Od 2014 toczy się przeciwko niemu proces o obrazę uczuć religijnych. Wyrok, który nakładał na niego 120 tysięcy zł grzywny został uchylony, a sprawę skierowano do ponownego rozstrzygnięcia przez sąd I instancji. Proces trwa już 6 lat


1,85 mld euro na obronę wartości UE. NGO mają dostać je bez pośrednictwa rządów

Unia Europejska w ciągu 7 lat chce przeznaczyć 1,85 mld euro na pomoc organizacjom broniącym m.in. unijnych wartości, w tym praworządności. Bo jak pokazują badania europejskiej Agencji Praw Podstawowych, w wielu krajach organizacje pozarządowe mają duże kłopoty. Także w Polsce. Program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” zyskał już poparcie Rady UE


Przedszkolaki zmuszane do masturbacji? Zobacz, co jest faktem, a co fantazją o Deklaracji LGBT

Podpisana przez Rafała Trzaskowskiego Deklaracja LGBT+ wzburzyła prawicę. Politycy PiS biją na alarm: to przymusowa seksualizacja dzieci bez zgody rodziców! OKO.press jest przekonane, że żaden z nich deklaracji nie przeczytał. Dlatego przygotowaliśmy ściągę, w której tłumaczymy m.in., że deklaracja nikomu nie każe bawić się w lekarza


Macron: Europa to nie jest rynek bez duszy. Czas na europejskie odrodzenie. Zatrzymajmy nacjonalistów

Od czasów II wojny światowej Europa nie była tak potrzebna. A jednocześnie tak zagrożona. Nie możemy pozwolić nacjonalistom wykorzystać gniewu narodów. Nie możemy być lunatykami w osłabionej Europie. Humanizm europejski to wymóg działania - mówi prezydent Macron Europejczykom. I jakby odpowiadał na najnowszą narrację PiS: "Europa to nie jest rynek bez duszy"


Wolność słowa tylko dla swoich. Gliński i prorządowi dziennikarze o pluralizmie mediów

Władza i dziennikarze prorządowi debatowali we własnym gronie o wolności mediów. Wicepremier Gliński opowiadał, że wolność mediów oznacza „dekoncentrację”, czyli wywłaszczenie ich właścicieli. Potwierdził, że władza nie zrobiła jeszcze skoku na media z jednego powodu: presji USA i Unii Europejskiej. Poza tym opowiadał rzeczy całkowicie nieprawdziwe


Sondaż OKO.press o związkach partnerskich wstrząsnął prawicą. "Jak uratować Polskę?"

Rekordowe poparcie dla przyznania parom homoseksualnym prawa do zawierania związków partnerskich (56 proc.) w lutowym sondażu IPSOS dla OKO.press wzbudziło na prawicy popłoch. "Pytali wśród swoich", "robione przez analityków Agory", "niepoprawnie zadane pytanie". To wyparcie połączone z komicznym zadęciem nie zmienia prawdy, że Polska się zmienia


Wczytuję poprzednie artykuły


wczytaj więcej