Unia Europejska

Tu piszemy o działaniach Unii Europejskiej, ważnych zmianach instytucjonalnych, planach reform oraz pozycji Polski wewnątrz wspólnoty.