Wydatki publiczne

Tu piszemy tym, jak wydatkowane są publiczne pieniądze. Tropimy nadużycia, sprawdzamy, jakie instytucje i media otrzymują dofinansowanie państwa.