Andrzej Zoll


Byli Rzecznicy Praw Obywatelskich o ataku Muszyńskiego na Bodnara: „Naganna próba dyskredytacji RPO”

"Za niepokojące i naganne uważamy  próby dyskredytacji pracy i osoby Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich" - napisali we wspólnym oświadczeniu byli Rzecznicy Praw Obywatelskich prof. Ewa Łętowska, prof. Adam Zieliński i prof. Adam Zoll. To reakcja na wypowiedzi sędziego dublera TK Mariusza Muszyńskiego, personalne atakującego Adama Bodnara

Prof. Zoll: „Nie należy wzmacniać wartości moralnych normami prawnymi”. A jak było z aborcją?

Prof. Andrzej Zoll krytykuje PiS: "Nie mogę zaakceptować skłonności prawicy do wzmacniania skuteczności wartości moralnych normami prawnymi". I jako przykład podaje prawo aborcyjne. To brzmi dziwnie w ustach byłego prezesa TK, który w 1997 roku orzekł, że aborcja z powodów społecznych jest niekonstytucyjna i chce karać kobiety

Zoll: to atrapa Trybunału. OKO.press: zgoda, z jednym wyjątkiem

Prof. Andrzej Zoll uważa, że Trybunał Konstytucyjny sędzi Przyłębskiej jest już tylko atrapą sądu konstytucyjnego. OKO.press - konstytucjonalistycznie aż do bólu - analizuje argumenty byłego prezesa TK. I wychodzi na to, że w jednym się pospieszył: oczywista niekonstytucyjność trzech ustaw naprawczych PiS nie została jednak stwierdzona. O co PiS zadbał