Prawda czy fałsz

„UE finansuje LGBT i dekarbonizację”