z19982193Q,Lukasz-Piebiak
Rewolucja w sądach

Iustitia wyrzuciła zastępcę Ziobry