Ministerstwo Cyfryzacji


Elektroniczny rejestr zawiódł. Rząd wini gminy, a gminy winią rząd. PKW: Polska to eldorado dla wyborców

„Niemal 46 tysięcy - tyle osób wniosek o wpisanie do rejestru wyborców złożyło przez internet” - chwaliło się przed wyborami Ministerstwo Cyfryzacji. Wiele z tych 46 tysięcy osób nie zostało jednak dopisanych do list wyborców w miejscu swojego zamieszkania. Ministerstwo wini gminy, gminy - rząd, a PKW twierdzi, że wyborcy są sami sobie winni