Oko analizuja

Polacy biją i akceptują bicie dzieci