Prawda czy fałsz?

Polska jest mało progresywna. Podatkowo również

Obietnice wyborcze

VAT dalej 23 procent. Obietnica złamana