Prawda czy fałsz

Dorwać Bodnara!

Prawda czy fałsz

Trybunał na wieczne nigdy