Ryszard Czarnecki


Ryszard Czarnecki przeszacował 100 razy liczbę uchodźców w Polsce

Ryszard Czarnecki stwierdził, że Polska przyjęła 400 tys. uchodźców ze Wschodu. Powołał się przy tym na Eurostat. Tymczasem według agencji w 2015 r. wniosek o ochronę międzynarodową złożyło w Polsce 8,5 tys. obywateli Rosji i Ukrainy. Ale prawie wszystkie wnioski zostały odrzucone. Podobnie jak w poprzednich latach