Wydaje się, że odwołanie tych trzech sędziów z Sądu Najwyższego spowoduje konieczność wyboru nowych członków PKW.

Marcin Warchoł, Senat

Art. 37 projektu (...) przewiduje ograniczenie możliwości podejmowania przez sędziów Sądu Najwyższego dodatkowych zajęć

Marek Kuchciński, Komunikat Kancelarii Sejmu

Wygaśnięcie kadencji Pierwszego Prezesa związane będzie z przeniesieniem w stan spoczynku wszystkich sędziów Sądu Najwyższego (...) na podstawie art. 87 projektu, realizującego art. 180 ust. 5 Konstytucji.

Marek Kuchciński, Komunikat Kancelarii Sejmu

Art. 180 ust. 5 Konstytucji przewiduje możliwość przeniesienia sędziego w stan spoczynku w przypadku zmiany ustroju sądów.

Marek Kuchciński, Komunikat Kancelarii Sejmu

(...) poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym nie ogranicza prawa dostępu obywateli do sądu.

Marek Kuchciński, Komunikat Kancelarii Sejmu

Ani Minister Sprawiedliwości, ani inne organy władzy wykonawczej i ustawodawczej nie będą miały instrumentów wpływających na orzekanie przez sędziów Sądu Najwyższego.

Marek Kuchciński, Komunikat Kancelarii Sejmu

W wielu krajach Unii Europejskiej władza wykonawcza (minister sprawiedliwości lub rząd) mają wpływ na powoływanie sędziów Sądu Najwyższego, jest tak m.in. w Danii, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii i Szwecji.

Marek Kuchciński, Komunikat Kancelarii Sejmu

Projekt nie przewiduje, że Minister Sprawiedliwości będzie powoływał sędziów Sądu Najwyższego.

Marek Kuchciński, Komunikat Kancelarii Sejmu

My nie zmieniamy ustroju państwa, zmieniamy ustrój sądów. A ten przepis Konstytucji, o którym państwo zapominacie celowo, jest tym właściwym argumentem, bo pozwala na przeniesienie służbowe sędziów i przeniesienie w stan spoczynku.

Andrzej Matusiewicz, Sejm

Kolejny etap reformy wymiaru sprawiedliwości za nami. Niestety Kukiz stanął w obronie systemu. Maska spadła

Ryszard Terlecki, Twitter

Obywatele RP to rodzaj bojówki totalnej opozycji. To oni nakręcali spiralę nienawiści. Zachęceni tym, co działo się w Hamburgu kilka dni temu, chcieli powtórzyć Hamburg w Warszawie, ale nie udało mi się

Mariusz Błaszczak, "Salon polityczny" Trójki

Mówią, że będą blokować, mówią, że dążą do awantur, a więc niech za to zapłacą. To jest bardzo uczciwa zasada

Mariusz Błaszczak, "Salon polityczny" Trójki

[Wyśmiewano go], że jest aktorem. Prezydent Trump też był atakowany, że jest biznesmenem, jest kontrowersyjny.

Mariusz Błaszczak, Kwadrans polityczny, TVP1

Mam głębokie przekonanie, że Donald Trump to prezydent na miarę dziś nie żyjącego Ronalda Reagana.

Mariusz Błaszczak, Kwadrans polityczny, TVP1

Ten pomysł jest przedstawiany jako idealistyczny, głęboko humanistyczny projekt, ale jednocześnie jest to rzecz niezwykle trudna do realizacji.

Witold Waszczykowski, Tygodnik "w Sieci", nr 27/240 z 3.07.2017

Jeżeli szkolnictwo wyższe ma być finansowane z budżetu, to studenci powinni mieć zakaz pracy. Połowa studentów nie jest na seminariach, połowa dorabia. Część musi, bo nie ma systemu stypendiów, reszta - z powodu rozmaitych ciśnień konsumpcyjnych.

Tadeusz Gadacz, Sejm

Dwa lat temu różnica między górnymi a dolnymi 25 proc. zarabiających w Polsce była sześciokrotna, to dziś jest ona czterokrotna.

Mateusz Morawiecki, Kongres PiS w Przysusze

Tak się akurat składa, że są to hierarchowie znani z ciepłego stosunku do Platformy Obywatelskiej, więc bądźmy szczerzy - czy wezwanie do przyjmowania imigrantów płynie z ust niektórych księży biskupów - rząd nie będzie brał tego rodzaju głosów pod uwagę

Stanisław Pięta, Wywiad dla Fronda.pl