Decyzje o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy przyjmowane przez Sejm. A to, co planuje zrobić pierwsza prezes SN, jest podważeniem naszego wyłącznego prawa do stanowienia ustaw [...].

Elżbieta Witek, Konferencja prasowa w Sejmie

[O liście Elliota Engela i Billa Keatinga do prezydenta Dudy z 19 stycznia 2020- red.] Takich apeli kongresmeni USA, a szczególnie z komisji spraw zagranicznych stosują tygodniowo dziesiątki, naprawdę, na temat tego, co się dzieje w różnych krajach

Adam Bielan, Fakty po Faktach TVN24

O tym, że wymiar sprawiedliwości musi być zreformowany świadczy niedawno opublikowany sondaż, w którym większość Polaków popiera tę ustawę, którą państwa stacja [TVN] codziennie tak atakuje.

Adam Bielan, Fakty po Faktach TVN24

Już nauczanie Jezusa Chrystusa było bardzo kontrowersyjne dla innych ludzi. (...) Ksiądz abp Jędraszewski nazywa rzeczy po imieniu i dla tego dla niektórych jest kontrowersyjny. Tak trzeba mówić.

Mirosław Sitarz, wypowiedź dla portalu ONET

Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Tak, tu jest Unia Europejska i bardzo się z tego cieszymy, że jest, ale przede wszystkim tu jest Polska

Andrzej Duda, Wiec wyborczy w Zwoleniu

Próbują nam dzisiaj na wszystkie sposoby odebrać nasze prawo do posiadania uczciwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości, do jego naprawy.

Andrzej Duda, Zwoleń, woj. Mazowieckie

Komisja Wenecka wykazała się nieznajomością stanu prawnego [...] w Polsce. Dowodem tego są twierdzenia jakoby zachodziło ryzyko arbitralnego usuwania sędziów przez Ministra Sprawiedliwości czy nadmiernej presji ze strony prezesów sądów na sędziów.

Marcin Warchoł, Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości

Z twierdzeń Komisji Weneckiej przebija przekonanie, że Polska wraz z takimi krajami jak Mołdowa czy Albania, jest państwem niższej kategorii.

Zbigniew Ziobro, Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości

W materiale Komisji Weneckiej roi się od podstawowych błędów, które świadczą o niewiedzy autorów, zarówno o stanie obowiązującego prawa, jak też o realiach funkcjonowania polskiego sądownictwa na przestrzeni lat.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Stanowisko z 16 stycznia 2020

Waga rezolucji podjętej przez Parlament Europejski w sprawie Polski jest niższa niż wartość papieru, na którym została wydrukowana. Rezolucja nie jest dokumentem, który niesie ze sobą jakiekolwiek skutki prawne. Nie ma wpływu na to, co się dzieje.

Hiszpania zakwestionowała wprost ostateczny wyrok TSUE. W Polsce to się dotąd jeszcze nie zdarzyło.

Adam Bielan, Sygnały dnia, PR1

To [nauczyciel] sam opracowuje swój autorski program nauczania. Nie ma zatem przeszkód, aby treści, które wskazuje podstawa programowa, były przez nauczyciela rozszerzane, to jego autonomiczna decyzja.

Dariusz Piontkowski, Oświadczenie MEN w odpowiedzi na apel RPO

W klasach I-III dzieci uczą się dostrzegania środowiska przyrodniczego, wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, poznają miejsca ochrony przyrody i parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu, uczą się segregowania odpadów

Dariusz Piontkowski, Oświadczenie MEN w odpowiedzi na apel RPO

Wiecie skąd radość mojego syna? Dowiedział się, że przekazujemy środki z OFE na prywatne konta. Pewnie przekalkulował, że nie będzie musiał pomagać tacie na emeryturze. (...) Na naszej reformie budżet państwa straci, ale liczy się uczciwość wobec Polaków

Edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania. Na geografii uczą się o zmianach klimatycznych – ociepleniu globalnemu, ich przyczynach i oceniają rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej zapobiegające temu zjawisku (pisownia org.)

Dariusz Piontkowski, Oświadczenie MEN w odpowiedzi na apel RPO

Poza takimi mediami jak „Politico” czy „New York Times”, te wydarzenia nie były jakoś szerzej komentowane, ale tam najczęściej piszą Polacy. Te media same z siebie nie interesują się takimi wydarzeniami.

Podstawy żadne, natomiast polityczna intencja, gdyby ten przeciek okazał się prawdą, uważałbym to za przekroczenie czerwonej linii w relacjach z Polską, ponieważ jest to nie do przyjęcia.

Jacek Saryusz-Wolski, Telewizja Republika

[Rząd PiS nie przyjmie Komisji Weneckiej, bo] nie możemy pozwolić, aby pojawiły się w przestrzeni międzynarodowej wątpliwości co do legalności działań Komisji. Mogłoby to zaszkodzić jej bezstronności, apolityczności i eksperckiemu charakterowi (...)

Marcin Warchoł, List do Komisji Weneckiej