Chcemy wprowadzić element demokratycznej kontroli nad procesem. Wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa będzie dokonywany przez parlament.

Zbigniew Ziobro, Konferencja prasowa #RokNowychZadań

[demonstracja przeciwko PiS] są dziesięć razy mniej liczne niż [demonstracje] trzy lata temu. Nikt nie pytał o to naszych poprzedników. Zastanawiam się dlaczego?

Mateusz Morawiecki, wywiad dla CNN

Od 1991 do 2015 r. Bronisław Komorowski decydował o kształcie armii polskiej. Jako minister obrony narodowej, nadzorujący służby specjalne, przewodniczący komisji obrony, wreszcie prezydent (...) promował środowiska związane z dawnym systemem.

Antoni Macierewicz, "Koniec systemu", TV Republika

Przyznam, że przed nami pracowały inne rządy [na obecność wojsk amerykańskich] Począwszy od rządu Jana Olszewskiego, który po raz pierwszy postawił tę sprawę.

Bartosz Kownacki, "Jeden na jeden", TVN24

To ogromny sukces rządu PiS i personalny sukces Antoniego Macierewicza. To polityk, któremu od początku zależało, żeby wojska amerykańskie były w Polsce. Uważał to za wyzwanie i wbrew ogromnym przeciwnościom losu (...) to realizował.

Bartosz Kownacki, "Jeden na jeden", TVN24

Nie byłoby tak skutecznego i szybkiego działania, które zrealizowało kierownictwo PiS […], gdyby nie obecności kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości 23 grudnia 2016 r. przed ołtarzem, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Antoni Macierewicz, TV Trwam

Pragnę poinformować Pana, że Telewizja Polska S.A. nie uchyli się od informowania o przebiegu i rezultacie corocznej zbiórki Orkiestry na swoich antenach.

Jacek Kurski, List do Jerzego Owsiaka

To jest dla mnie realna Targowica. To jest parcie na wschód. Tak jak wtedy, zdrajcy parli na wschód, pod parasol rosyjski.

Andrzej Rzepliński, "Fakty po Faktach", TVN24

Cofamy się 226 lat, przed Konstytucję 3 maja, która wprowadziła trójpodział władzy. Wyraźnie, w rozdziale o sądownictwie, ówcześni twórcy naszej konstytucji napisali, że to ma być władza odrębna. A tego już nie ma.

Andrzej Rzepliński, "Fakty po Faktach"

Mogę powiedzieć jako prawnik, że Trybunał będzie musiał przyjąć stanowisko, że nie ma możliwości oceniania decyzji Sejmu. Ta decyzja być może była wadliwa z punktu widzenia formalnego, ale TK takiej decyzji nie ocenia. To przekracza jego kompetencje.

Jarosław Kaczyński, Konferencja prasowa

Analiza procedury wyboru sędziów TK w listopadzie 2010 r. wskazuje, że głosowanie nad wyborem tych osób odbyło się łącznie. Spośród pięciu kandydatów umieszczonych na jednej liście wybrano trzech, gdyż do obsadzenia były trzy stanowiska.

Zbigniew Ziobro, Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, s. 5

Uchwała Sejmu w sprawie wyboru sędziów TK jest aktem prawnym wydanym przez centralny organ państwa. Akt ten wpływa na kształt systemu prawnego, gdyż kreuje skład konstytucyjnego organu państwa, który decyduje o bycie aktów normatywnych.

Zbigniew Ziobro, Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, s. 2

Wniosek o odwołanie Marszałka Kuchcińskiego ma charakter nieracjonalny, żeby nie powiedzieć kabaretowy.

Jarosław Kaczyński, Konferencja prasowa

W Polsce policzonych osób bezdomnych jest około 36 tys. Bezdomność wynika z rozbicia rodzin, z problemów z uzależnieniem, czasami to jest rodzaj wyboru

Elżbieta Rafalska, Gość Poranka, TVP

Mówimy o liderze skompromitowanej partii (PO), która zadłużyła nas na bilion złotych i wypchnęła 2,5 miliona osób z Polski.

Stanisław Tyszka, Gość Wiadomości, TVP

Będziemy zabiegali o to, aby ta rotacyjność była na tyle gęsta, abyśmy mogli mówić o de facto stałej obecności. Ale to jest początek bardzo długiego procesu. Dzisiaj wchodzimy w fazę implementacji postanowień szczytu NATO w Warszawie.

Konrad Szymański, TVN24

Spór ten stał się w ostatnich miesiącach ostrzejszy właśnie za sprawą działań prof. Machcewicza, który stara się zaangażować całe środowisko historyków w otwarty konflikt polityczny z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kozłowski Wojciech, Oświadczenie dla mediów

Zmiana decyzji co do składu panelu dyskusyjnego wynikała ze świadomości, że udział prof. Machcewicza sprawi, iż rozmowa w całości dotyczyć będzie sporu dotyczącego Muzeum II Wojny Światowej.

Kozłowski Wojciech, Oświadczenie dla mediów