Konstytucja mówi, że tylko w jednym przypadku jest możliwa kontrola prewencyjna. Przypisana jest Prezydentowi RP. Trybunał, wkraczając w sferę oceny ustawy zanim stała się obowiązującym prawem złamał uprawnienia prezydenta i dokonał prewencyjnej oceny.

Zbigniew Ziobro "Polski punkt widzenia", Telewizja Trwam - 11/08/2016

Zbigniew Ziobro w TV Trwam

Fałsz i matołek. Minister pomylił kontrolę prewencyjną z vacatio legis.