Zbigniew Ziobro - Konstytucja mówi, że tylko w jednym przypadku…


Prawda czy fałsz?

Konstytucja mówi, że tylko w jednym przypadku jest możliwa kontrola prewencyjna. Przypisana jest Prezydentowi RP. Trybunał, wkraczając w sferę oceny ustawy zanim stała się obowiązującym prawem złamał uprawnienia prezydenta i dokonał prewencyjnej oceny.

Zbigniew Ziobro, "Polski punkt widzenia", Telewizja Trwam 11/08/2016

"Polski punkt widzenia", Telewizja Trwam

Zbigniew Ziobro w TV Trwam


fałsz. Fałsz i matołek. Minister pomylił kontrolę prewencyjną z vacatio legis.