Marek Korgul - (...) ingerowanie w układanie planu zajęć w…


Prawda czy fałsz?

(...) ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa. Dotyczy to m.in. narzucania dyrektorom, by zajęcia z religii planowali wyłącznie na pierwszych lub na ostatnich godzinach lekcyjnych.

Marek Korgul, Stanowisko Komisji Wychowania Katolickiego KEP 09/04/2019

Stanowisko Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Fot. Komisja Wychowania Katolickiego


prawda. Prawda. Rada miasta ani prezydent nie mogą dyktować dyrektorom planów zajęć.